Kopec o.s. - Občanské sdružení
 
Znak

 

Deutsche Version
Deutsche Version

 

Odkazy

Muzeum
Českého Nizozemí
v Böblingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolek Náš Kopec byl zaregistrován na Ministerstvu vnitra ČR dne 21. srpna 2013.

Hlavním cílem našeho spolku je ochrana a obnova kulturně historických a duchovních hodnot osady Kopec, která dříve bývala samostatnou obcí. Chceme především pečovat o dochované památky, dokumentovat jejich stav a podílet se na jejich opravách. Chceme přispět k objektivnímu poznání historie a ke vzájemné spolupráci a toleranci. Zároveň usilujeme o rozvoj kulturního a společenského života v obci. Chceme, aby Kopec byl příjemným místem k životu všem svým obyvatelům.

Stanovy Stanovy občanského sdružení Náš Kopec

byly navrženy přípravným výborem spolku 28.7.2013 a zaregistrovány 21.8.2013.

Ustavující schůze se konala 31. srpna 2013. Členové výboru zvolili předsedu a projednali plán a návrhy činnosti pro nejbližší období.

Členství ve spolku Náš Kopec:

Členem se může stát každý, kdo je starší 15 let a má zájem podílet se aktivně na činnosti spolku.
Pokud se chcete stát naším členem, vyplňte přihlášku, vytiskněte a odešlete poštou na kontaktní adresu nebo na e-mail.

Přihláška ke stažení Stanovy občanského sdružení Náš Kopec


Plán činnosti na rok 2017

1. Zahájení projektu "Záchrana historického podstávkového domu v Kopci"
2. Vydání 2. série Kopec-Hemmehübel vlastním nákladem
3. Dokončení oprav na kapličce v Kopci
4. Obnova nápisu na pískovcovém soklu litinového kříže u domu čp. 16
5. Výroba nové cedule INRI u kříže v dolním Kopci
6. Pěstování původní flory a medonosných rostlin v zahradách (rododendrony, azalky, původní odrůdy ovoce, bylinky, ovocné keře, květinové záhony). 
7. Další výlety a expedice pro členy a příznivce spolku. 
8. Spolupráce s obcí Staré Křečany na všech větších projektech

 
 
© 2013-18 Náš Kopec z.s.