Kopec o.s. - Novinky
 
Znak
Náš Kopec

 

Deutsche Version
Deutsche Version

 

Rok 2015

Rok 2014

 

 

 

 

 

PF 2020

V roce 2019 jsme shromáždili od členů a příznivců spolku částku 48.060 Kč. Jako tradičně nám nejvíce pomohli manželé Menšíkovi z Prahy a paní Monika Richter z Hinterhermsdorfu. Za jejich podporu jsme nesmírně vděčni. I nadále se pokoušíme shromáždit potřebné finance a systematicky vyhledávat dotační tituly na znovupostavení podstávkového domu. Mimoto pracujeme intenzivně na dokončení plánované knihy receptů "Kopec dobrot".

Podnikli jsme několik pěších výletů do Českého i Saského Švýcarska. Co se týče počasí, velmi se vydařil výlet do okolí Hohnsteinu, kde jsme putovali po naučné stezce na Malerweg a poznali všechny zajímavosti této turistické trasy, klikatící se mezi skalními útvary, ať už to byla horolezecká stěna Brandpyramide, jeskyně Gautschgrotte, starý kamenný most nebo zbytky opevnění středověkého hradiště. Na konci cesty se nám otevřel úchvatný pohled na hrad Hohnstein a malebné městečko stejného jména. Další zastávkou byl hostinec Bockmühle s velmi milou obsluhou a chutným obědem. Cestou domů jsme si ještě prohlédli rozhlednu na vrchu Ungerberg a navštívili horský hotel, kde jsme si dali odpolední kávičku s vyhlášeným borůvkovým dortem.

HohnsteinKamenný most

BockmühleUngerberg

 

 

 
 
© 2013-2021 Náš Kopec z.s.