Kopec o.s. - Archív
 
Znak
Náš Kopec

 

Deutsche Version
Deutsche Version

 

 

 

Rok 2015

Rok 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PF 2015

Rok 2014

V pátek 28.11.2014 byl v Brtníkách slavnostně rozsvícen vánoční strom. Akce, která se konala na plácku pod vypálenou farou, se zúčastnili i členové našeho spolku. Stromu požehnal biskupský vikář R.D. Mgr. Martin Davídek. Po společné koledě jsme se vydali po nově vybudovaných schodech na Křížový vrch, kde se v kapli Nejsvětější trojice konal pěvecký koncert. Pan vikář během koncertu kapli vysvětil a přečetl úryvek z bible. Cesta ke kapli a křížová cesta byly lemovány zapálenými svíčkami, jejichž červené plápolavé světlo vyvolávalo vskutku pohádkovou atmosféru. Akce, kterou pořádal spolek Zeidler společně s dobrovolnými hasiči z Brtníků, se opravdu povedla. Galerie >>

V sobotu 15.11.2014 se uskutečnilo vztyčení kříže u bývalého Prostředního mlýna v dolním Kopci. Do pískovcového soklu byl usazen dřevěný kříž s Kristem malovaným na plechu. Kříž je zhotoven podle dochovaných fotografií z konce 19. století a z 20. let 20. století. Více o tomto projektu zde >>
Galerie >>

V sobotu 25.10.2014 vyrazil náš spolek na vlastivědnou procházku do nejsevernějších míst naší republiky. Putování začalo v Rožanech, kde jsme obdivovali kulturní památku Starý mlýn. V barokním patrovém mlýně z roku 1797 je otevřena stylová restaurace s velmi vkusnou výzdobou. Po občerstvení ve mlýně jsme si prohlédli místní raritu - Javorovou bránu - skupinu srostlých javorů mléčných. Stromy tvoří jedinou společnou korunu dosahující výšky 16 m, stáří se odhaduje na 120 let. Brána vznikla pravděpodobně lidským zásahem. Pokračovali jsme dále naučnou stezkou "Po stopách červeného mravence", která vede ze Sohlandu po německo-české hranici. Cesta nás zavedla k Třípanskému kameni, což je starý hraniční kámen, na kterém jsou vytesány znaky majitelů přilehlých panství - Sohlandu, Lipové a Wehrsdorfu. Pískovcový sloupek z roku 1750 označuje místo, kde se stýkaly hranice panství. Jih - znak hrabat ze Salm-Reifferscheidu vlastníků Lipové, severovýchod - znak pánů ze Saly vlastníků Sohlandu, severozápad - znak budyšínské kapituly sv. Petra. Na závěr výletu nás přivítala výletní restaurace s kamennou rozhlednou Prinz-Friedrich-August-Turm. Rozhledna vysoká 25 metrů byla postavena v roce 1900. Horká vonící káva s tvarohovým koláčem a pivečko s pěnou byly pěknou tečkou za vydařenou akcí. Galerie >>

Srpen 2014
Osada Kopec má svůj vlastní znak! Jedná se o tzv. mluvící znamení >>
Ve zlatém štítě se tyčí zelený kopec. Uvnitř kopce je namalováno loukoťové kolo s brzdou.
Kopec se před 2. světovou válkou jmenoval Hemmehübel. Název je složenina dvou německých slov: Hemme (brzda) a Hübel (nářeční podoba slova Hügel = pahorek). V překladu tedy znamená "Brzdící kopec".

V červenci 2014 opravil náš spolek železné zábradlí na mostě přes Brtnický potok v dolním Kopci:

Několik obrázků z brigády "Údržba kapličky v Kopci" v sobotu 14.6.2014 - Galerie >>

V neděli 20.4.2014 proběhlo v hasičské klubovně v Brtníkách představení spolků Náš Kopec a Zeidler. Oba spolky seznámily návštěvníky se svými plány a nejbližšími cíli. Během setkání byly promítnuty nově objevené fotografie kartografa Johanna Wäbera, který na přelomu 19. a 20. století zachytil lidi a přírodu v okolí Hemmehübelu.

Ještě před vznikem spolku se podařilo některým z nás realizovat tyto projekty:

  • Obnova zaniklého rybníčku v Dolním Kopci - 2009
  • Vyhlášení památného stromu "Wäberova douglaska v Kopci" - 2012 soubor pdf
  • Renovace nápisu na pomníku v Dolním Kopci - 2012
  • Výstava modelů podstávkových domů osady Kopec - 2013 - Pozvánka

Obnovený rybníkDouglaska tisolistá PomníkVýstava modelů

Obrázky zvětšíte kliknutím myši

 
 
© 2013-2021 Náš Kopec z.s.