Kopec o.s. - Archív
 
Znak
Náš Kopec

 

Deutsche Version
Deutsche Version

 

 

 

 

 

Rok 2015

Rok 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PF 2017

Rok 2016

V sobotu 1. října 2016 jsme se vypravili poznávat "jižní kraje", tentokrát bylo na řadě České Švýcarsko, oblast Jetřichovicka. Červeně značená pěšina nás zavedla z Jetřichovic do přírodní rezervace Pavlínino údolí. Skalnaté údolí s meandrujícím potokem Chřibské Kamenice nabízelo úchvatné romantické scenérie pískovcových útvarů, smíšených lesních porostů a mnoha můstků vedoucích přes zurčící vodu. Polední pauza v hospůdce "Na konci světa" v Rynarticích nám dodala sil k další cestě, která vedla přes Trpasličí skálu zpět do Jetřichovic. Postavy trpaslíků vytesali do skály v letech 1870-1903 bratři Eduard a Ernst Vaterovi z Rynartic.

Jetřichovice

Trpasličí skála

Dne 17. září 2016 byl vysvěcen nově zrestaurovaný Kauferův kříž v Kopci. Slavnostního vysvěcení se ujal Mons. Martin Davídek z Litoměřic, pozvání přijal i starosta obce Staré Křečany František Moravec, který pronesl krátkou řeč. Akci konferovala manželská dvojice Olga a Tomáš Menclovi z Brtníků, kteří seznámili návštěvníky s historií kříže a průběhem jeho opravy. Restaurace této památky stála téměř 124 tis. Kč, spolku byla slíbena dotace 70% z této částky. Zbytek se podařilo získat pomocí peněžních darů jak z České republiky, tak z Německa. Všem dárcům patří za jejich nezištnou pomoc naše velké poděkování. Přítomným donátorům byly předány děkovné dopisy, pamětní odznak a sada pohlednic vydaných naším spolkem. Slavnostní okamžiky svěcení nepřekazilo ani deštivé počasí. Všem přítomným děkujeme za účast.

Kauferův křížKauferův křížKauferův kříž

Kauferův křížKauferův kříž

Kauferův křížKauferův kříž

Na konci srpna byl vrácen na své místo zrestaurovaný Kauferův kříž. Renovace pískovcového soklu a kovaného kříže s postavami Ježíše Krista, Panny Marie, Jana a Maří Magdaleny se ujal děčínský restaurátor Jan Pokorný. Chybějící pískovce v kamenném výklenku doplnila a zídku vyspravila firma Kamenictví Pokorný z Děčína. Slavnostní vysvěcení kříže je plánováno na sobotu 17. září 2016 od 16 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
Pozvánka na svěcení Pozvánka na svěcení

Kauferův křížKauferův kříž

V červenci 2016 financoval nás spolek očištění a natření litinového kříže s postavou Ježíše Krista v Kopci u domu čp. 16. Za precizně provedenou práci děkujeme panu Josefu Hercíkovi z Brtníků.

Litinový křížLitinový kříž

Na kříži byly ponechány staré porcelánové izolátory jako doklad doby, kdy místní obyvatelé přiváděli k řadě sakrálních památek elektrický proud, který rozsvěcel světlo v nainstalovaných lampičkách. Na obrázku vlevo jsou vidět izolátory na kříži u domu čp. 16. Elektrický proud byl k izolátorům zaveden přímo z domu. Vpravo je ukázka takového připojení ke kříži v obci Malý Šenov - tzv. Röslerův kříž z roku 1822.

Kříž s izolátoryKříž s izolátory

Velký dík patří rovněž panu starostovi Moravcovi, který zařídil rozšíření silnice z Brtníků a věnoval nové okapy kapličce v Kopci.

Na začátku června 2016 došlo konečně k položení nového koberce na komunikaci Brtníky - Kopec. Silnice byla opravená v délce cca 2 km, od křižovatky Na Růžku téměř až k sloupu sv. Antonína u Zimmerovy pily. Největší radost budou mít jistě cykloturisté, ale i řidiči mířící na gáblík do Hospody U Oty.

Nová silniceNová silnice

Nová silniceNová silniceNová silnice

Od dubna 2016 je v prodeji první série pohlednic Kopce vydaná naším spolkem. Výtěžek z prodeje pohlednic bude použit na obnovu místních památek. Pohledy je možné zakoupit v Hospodě U Oty v Kopci, v galerii Ametyst a v hospodě U Krkovičky v Brtníkách, v informačních centrech v Rumburku a Lipové a v penzionu "Obere Mühle" v Hinterhermsdorfu. O dalších prodejních místech vás budeme informovat.

Ukázka pohlednic:

Pohlednice
Pohlednice
Pohlednice
Pohlednice

V roce 2016 se uskuteční renovace kříže u bývalého Richterova mlýna na začátku obce Kopec. Jedná se o jeden z mála dochovaných kovaných křížů brtnické farnosti z roku 1804. Jeho autorem je pravděpodobně kovářský mistr Heinrich Lindner z Brtníků, donátorem mlynář Anton Kaufer z Richterova mlýna čp. 196. Restaurátor postupuje podle popisu božích muk v soupisu sakrálních památek z roku 1830. Na pískovcovém soklu bude opraven 370 cm vysoký kovaný kříž a nově vyrobeny plechové siluety Ježíše Krista, Panny Marie, Jana a Maří Magdaleny. Součástí renovace je i obnovení původního nápisu na pískovcovém soklu a oprava kamenného výklenku kolem kříže. Nápis na soklu z roku 1830: "Sünder! Stehe still, schau Jesus Christus an; Denk, was er für dich getan." ("Hříšníku! Postůj tiše, podívej se na Ježíše Krista; přemýšlej, co pro tebe udělal.")
Ještě starší však byl tento nápis vztahující se k donátorovi: "Anton Kaufer, Müller und Richter in Zeidler, 1804".

Foto kříže 20. léta 20. století Dnešní stav Náčrtek nové podoby kříže
Foto kříže 20. léta 20. století
Dnešní stav
Náčrtek nové podoby kříže


 

 

 
 
© 2013-2021 Náš Kopec z.s.